INSEKTA rovarirtó porozószer 100 g

Az INSEKTA a magyarországi forgalomban lévő rovarirtó porozószerek közül a legkomplexebb hatóanyag kombinációval és legmagasabb hatóanyag tartalommal rendelkező rovarirtó porozószer.

INSEKTA rovarirto porozoszer 100 g.jpg
Bruttó ár: 1 580 Ft
(Egységár: 15 800 Ft / kg)
A feltüntetett ár 27% áfát tartalmaz!
db
Raktáron, Szállítás 1-3 munkanap
Gyártó:
Metatox

Leírás

LEÍRÁS:

INSEKTA ROVARIRTÓ POROZÓSZER – ha igazán hatásos háztartási rovarirtó szert keres

 

A különféle rovarok (csótány, hangya, ágyi poloska, bolha, stb.) közegészségügyi, járványügyi, élelmiszeripari-, mezőgazdasági és gazdasági szempontból rengeteg probléma forrásai lehetnek, és tömeges elszaporodásuk esetén komoly veszélyt jelentenek.

 

Az INSEKTA a magyarországi forgalomban lévő rovarirtó porozószerek közül a legkomplexebb hatóanyag kombinációval és legmagasabb hatóanyag tartalommal rendelkező rovarirtó porozószer.

Ennek köszönhetően hatásossága, behatási ideje és hatástartóssága az egyik legjobb a piacon!

A termék kitűnő kiűző és taglózó hatásának köszönhetően, tartós méregmező létesítésével rendkívül rövid idő alatt megszüntethető környezete rovarfertőzöttsége.

Az INSEKTA rovarirtó porozószer alkalmas kézi kiszórásra, valamint kézi porozó gép, porfúvó pumpa általi kihelyezésre.

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Terméktípus és minősítése: Biocid termék, 18. terméktípus. III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

 

Felhasználhatóság:

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, hangya, bolha, stb.) irtására felhasználható késztermék.

 

Használati útmutató:

A porozószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire (pl. padló- és falrések, ajtórepedések, stb.) és vonulási útjainak környékére (pl. szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád és WC környékére) kell kiszórni.

Az állatok tartózkodási helyének kezelésekor az állatók tartózkodási helyét be kell szórni.

Szükség esetén a porozást 2-3 hetenként meg kell ismételni.

1 m2 felületre 5-10 gramm porozószert juttassunk ki.

 

Kiszerelési egységek:

100 grammos töltőtömeggel, porozó nyílásokkal és rápattintható tetővel ellátott, garanciazáras műanyag dobozban.

 

Figyelmeztetések:

Csak használati utasítás szerint alkalmazzuk!

Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.

Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Kerülni kell a termék bőrrel történő közvetlen érintkezését és a szembe jutást.

A készítmény használatakor ajánlott háztartási gumikesztyűt viselni.

A porozószert letakaratlan élelmiszer, ivó-, és evőedények közelében nem szabad felhasználni.

A készítményt úgy alkalmazzuk, hogy a kiszórt porhoz illetéktelenek és háziállatok ne férhessenek hozzá.

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel kezet kell mosni!

Szabadban nem alkalmazható! Állatok közvetlen kezelésére nem használható!

 

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek.

A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni! 

 

TULAJDONSÁGOK: 

Engedélyszám(ok):

HU: 5824-3/2021/JIF

SK: bio/4777/D/20/CCHLP

RO: 1648/BIO/18/05.04

 

UFI kód: A850-C0UQ-R008-6852

 

Aktív hatóanyag:

0,5% permetrin

0,15% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szuperkritikus széndioxiddal kivonva)

0,3% piperonil-butoxid

 

Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!

 

Tömeg: 100 gramm

 

Eltarthatóság:

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 2 évig használható fel.

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

 

Környezetvédelmi óvintézkedések: A kiszóródott tervék víztestekbe, csatornába való jutását meg kell akadályozni!

 

Készítmény osztályozása és címkézése:

GHS08

VESZÉLY

 

Figyelmeztető mondatok:

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

 

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208 Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat

P261 A por belélegzése tilos

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.